อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

Work and Holiday visa (subclass 462) document checklist

Work and Holiday visa (subclass 462) document checklist This application document checklist details the information and supporting documents (personal,health and character) required to assist with the lodgement of a complete application with the department. You may also need to provide additional information and documentation after you have made your application if the department requires it.After completing this checklist, please attach it to ... Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์   Read More »

เปิดแล้ว! ทุน New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2016

      โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2560 ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ Postgraduate Certificates (6 เดือน), Postgraduate Diplomas (1 ปี) Master’s Degrees (1-2 ปี) และ PhDs (ถึง 3.5 ปี) ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่จะสมัครอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับทุนจะต้องกลับมาพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่ https://scholarship.force.com/communitylandingpage เพื่อนๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship/thailand-scholarships/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559       Read More »

กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559

ทางเวบได้รับเเจ้งทาง เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับกำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559 ผมขอสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆตามนี้ครับ – รับสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://www.dcy.go.th/ วันนี้ต้องมีผลสอบ IELTS เเล้ว เงินในบัญชียังไม่ต้องมี อยู่ที่ไหนของโลกก็กดโควต้าได้ เข้าระบบไปกรอกข้อมูลส่วนตัว เเละคะเเนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือข้อมูลการจบหลักสูตรนานาชาติ WHS NZ 1 มิ.ย.2559 รับออนไลน์ 150 คน ตัวจริงทั้งหมด 150 คน คือทุกคนจะได้ใบรับรอง จาก ดย ***โควต้าที่ประเทศนิวซีเเลนด์มีให้คือ 100 คน ดังนั้นจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ สถานทูตนิวซีเเลนด์ อีกครั้งวัน 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:00 AM New Zealand time.*** WAH AUS 3 มิ.ย.2559 รับออนไลน์ ... Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมโครงการ Work and Holiday Visas

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดรับสมัครและตรวจเอกสารผู้สมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 นั้น ปรากฏมีผู้ไม่มายื่นเอกสารและขาดคุณสมบัติจ านวน 55 คน กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงจะทำการเรียกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเพิ่มเติมจำนวน 55 คน และกำหนดให้ผู้มีรายชื่อมายื่นเอกสาร ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.30 – 12.00 น ณ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรายชื่อ   Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง – รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 1 – 300 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง – รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 301 – 600 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง – รายชื่อผู้มิสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ลำดับที่ 601 – 800 ทางเวบ allaboutwah ได้เตรียม  Check List เอกสารที่ต้องยื่นกับ ดย. / ใบมอบอำนาจการไปรับหนังสือคุณสมบัติเเทนวันที่ 24 กค 58 / เเผน ที่ ดย ไว้เพื่อความสะดวก ... Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ 1.           ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลังว่าสมัครทั้งโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and   Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ 2.  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. มีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที 3.  เอกสารในการยื่นขอวีซ่า และผลการพิจารณาการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ตรวจรายชื่อ WHS NZ Name ที่มา : http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=391 Read More »

HOW TO วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์กับ ดย 2015

ในปี 2558 นี้คือว่าเป็นปีที่ 4 ที่ ดย.ได้มีการจัดให้ขอใบรับรองในระบบออนไลน์ครับปีนี้พิเศษที่เเยก 2 วัน ระหว่าง นิวซีเเลนด์เเละออสเตรเลีย ดังนี้ -นิวซีเเลนด์ ในวันที่ 29 มิถุนายน  2558 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป -ออสเตรเลีย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป อย่าลืมนะครับว่าใช้Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ 1.เข้าเวบ http://opptgg.opp.go.th/opp/home/ 2.ระบบจะพามาที่หน้านี้คลิดตรง “คลิกที่นี่”   3.เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร   4.ระบบจะพามายังหน้าระบุ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อันนี้ต้องบอกเลยว่าให้กรอกด้วยความระมัดระวังเพราะหากใส่ผิด ระบบจะเเจ้ง เลขประจำตัวไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมาเริ่มใส่เลขใหม่อีกครั้งเสียเวลาครับ 5.เมื่อเรากรอกเลขบัตรประชาชนได้ถูกต้อง ระบบจะมายังหน้า  ยอมรับข้อตกลง ให้เราคลิกเลือกตรง “ยอมรับข้อตกลง” และคลิก “ยืนยัน” 6.ระบบจะพามายังการกรอกข้อมูลครับ รายละเอียดที่ต้องกรอกในหน้านี้ ... Read More »

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนวการเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนวการเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนว Read More »

กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

    กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 กำหนดมาเเล้วครับโดยหน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย)  หรือ หน่วยงาน สท ที่เคยรู้จักกันนั่นเองครับ สำหรับคนที่เตรียมตัวโครงการสำหรับปีนี้ทั้งออสเตรเลียเเละนิวซีเเลนด์ ทราบกำหนดการเเน่นอนเเล้วเตรียมพร้อมกันนะครับ อธิบายเพิ่มเติมครับ 1.รับสมัครเข้าร่วมประชุมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการ Work  and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ 2.การประชุมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และโครงการ Working  Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ สำหรับ 2 ส่วนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทั้งหมดให้เเก่ผู้สนใจครับ โดยมีเจ้าหน้าจากทาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) มาให้ข้อมูล เเละมีเจ้าหน้าที่จากทางสถานทูตทั้งออสเตรเลีย ... Read More »