อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์   Read More »

เปิดแล้ว! ทุน New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) ปี 2016

      โครงการ New Zealand Aid Programme มอบทุนการศึกษา New Zealand – ASEAN Scholars Awards (NZ-AS) แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อใน 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศนิวซีแลนด์ ในปีการศึกษา 2560 ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ Postgraduate Certificates (6 เดือน), Postgraduate Diplomas (1 ปี) Master’s Degrees (1-2 ปี) และ PhDs (ถึง 3.5 ปี) ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และมีประสบการณ์ทำงานตรงกับสาขาวิชาที่จะสมัครอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เข้ารับทุนจะต้องกลับมาพำนักในประเทศไทยอย่างน้อย 2 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่ https://scholarship.force.com/communitylandingpage เพื่อนๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship/thailand-scholarships/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครได้ที่ Sirikarn.thammawijit@mfat.govt.nz หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2559       Read More »

กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559

ทางเวบได้รับเเจ้งทาง เจ้าหน้าที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับกำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2559 ผมขอสรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆตามนี้ครับ - รับสมัครแบบออนไลน์ทางเว็บไชต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://www.dcy.go.th/ วันนี้ต้องมีผลสอบ IELTS เเล้ว เงินในบัญชียังไม่ต้องมี อยู่ที่ไหนของโลกก็กดโควต้าได้ เข้าระบบไปกรอกข้อมูลส่วนตัว เเละคะเเนนทดสอบภาษาอังกฤษหรือข้อมูลการจบหลักสูตรนานาชาติ WHS NZ 1 มิ.ย.2559 รับออนไลน์ 150 คน ตัวจริงทั้งหมด 150 คน คือทุกคนจะได้ใบรับรอง จาก ดย ***โควต้าที่ประเทศนิวซีเเลนด์มีให้คือ 100 คน ดังนั้นจะต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ สถานทูตนิวซีเเลนด์ อีกครั้งวัน 19 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:00 AM New Zealand time.*** WAH AUS 3 มิ.ย.2559 รับออนไลน์ ... Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารเพิ่มเติมโครงการ Work and Holiday Visas

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดรับสมัครและตรวจเอกสารผู้สมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2558 นั้น ปรากฏมีผู้ไม่มายื่นเอกสารและขาดคุณสมบัติจ านวน 55 คน กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงจะทำการเรียกผู้ที่มีรายชื่อสำรองเพิ่มเติมจำนวน 55 คน และกำหนดให้ผู้มีรายชื่อมายื่นเอกสาร ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.30 – 12.00 น ณ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศรายชื่อ   Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 1 – 300 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 301 – 600 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง - รายชื่อผู้มิสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ลำดับที่ 601 – 800 ทางเวบ allaboutwah ได้เตรียม  Check List เอกสารที่ต้องยื่นกับ ดย. / ใบมอบอำนาจการไปรับหนังสือคุณสมบัติเเทนวันที่ 24 กค 58 / เเผน ที่ ดย ไว้เพื่อความสะดวก ... Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ 1.           ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลังว่าสมัครทั้งโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and   Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ 2.  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. มีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที 3.  เอกสารในการยื่นขอวีซ่า และผลการพิจารณาการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ตรวจรายชื่อ WHS NZ Name ที่มา : http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=391 Read More »

HOW TO วิธีการสมัครผ่านระบบออนไลน์กับ ดย 2015

ในปี 2558 นี้คือว่าเป็นปีที่ 4 ที่ ดย.ได้มีการจัดให้ขอใบรับรองในระบบออนไลน์ครับปีนี้พิเศษที่เเยก 2 วัน ระหว่าง นิวซีเเลนด์เเละออสเตรเลีย ดังนี้ -นิวซีเเลนด์ ในวันที่ 29 มิถุนายน  2558 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป -ออสเตรเลีย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป อย่าลืมนะครับว่าใช้Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ 1.เข้าเวบ http://opptgg.opp.go.th/opp/home/ 2.ระบบจะพามาที่หน้านี้คลิดตรง “คลิกที่นี่”   3.เลือกโครงการที่ต้องการสมัคร   4.ระบบจะพามายังหน้าระบุ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อันนี้ต้องบอกเลยว่าให้กรอกด้วยความระมัดระวังเพราะหากใส่ผิด ระบบจะเเจ้ง เลขประจำตัวไม่ถูกต้อง ทำให้ต้องมาเริ่มใส่เลขใหม่อีกครั้งเสียเวลาครับ 5.เมื่อเรากรอกเลขบัตรประชาชนได้ถูกต้อง ระบบจะมายังหน้า  ยอมรับข้อตกลง ให้เราคลิกเลือกตรง “ยอมรับข้อตกลง” และคลิก “ยืนยัน” 6.ระบบจะพามายังการกรอกข้อมูลครับ รายละเอียดที่ต้องกรอกในหน้านี้ ... Read More »

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนวการเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนวการเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแนะแนว Read More »

กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558

    กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558 กำหนดมาเเล้วครับโดยหน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย)  หรือ หน่วยงาน สท ที่เคยรู้จักกันนั่นเองครับ สำหรับคนที่เตรียมตัวโครงการสำหรับปีนี้ทั้งออสเตรเลียเเละนิวซีเเลนด์ ทราบกำหนดการเเน่นอนเเล้วเตรียมพร้อมกันนะครับ อธิบายเพิ่มเติมครับ 1.รับสมัครเข้าร่วมประชุมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการ Work  and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ 2.การประชุมแนะแนวการเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และโครงการ Working  Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ สำหรับ 2 ส่วนนี้จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าทั้งหมดให้เเก่ผู้สนใจครับ โดยมีเจ้าหน้าจากทาง กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย) มาให้ข้อมูล เเละมีเจ้าหน้าที่จากทางสถานทูตทั้งออสเตรเลีย ... Read More »

ตามไปอ่านรีวิว How to วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียออนไลน์ Step By Step เอกสารครบเเละดีมีสิทธิ์ได้ Multiple 1 ปี

สวัสดีครับ วันนี้ทางเวบ allaboutwah นำเสนอรีวิว  How to วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียออนไลน์ Step By Step เอกสารครบเเละดีมีสิทธิ์ได้ Multiple 1 ปี  โดยพี่เเม้วลงมือเขียนรีวิวนี้วันนี้คือวันที่ 16 มีนาคม 2558 ครับหลังจากทราบข่าวดีว่าวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียเเบบออนไลน์ ที่พี่เเม้วยื่นให้เพื่อนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียด้วยกันในเดือนมิถุนายน นี้ผ่านวันนี้เองเเละ สถานทูตก็พิจารณาให้เเบบ Multiple 1 ปี คือสามารถเข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี โดยเเต่ละครั้งอยู่ได้สูงสุด 3 เดือน ซึ่งถือว่าโชคดีมากที่ได้รับวีซ่าเเบบนี้ในการขอวีซ่าออสเตรเลียครั้งเเรกครับ ในรีวิวเป็นเเบบ Step by Step เมื่ออ่านครบสามารถทำตามได้ไม่ยากครับ นับเป็นเรื่องดีที่ประเทศออสเตรเลียเปิดโอกาสให้คนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทย สามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเเบบออนไลน์ โดยทางผมได้เข้าร่วมประชุมกับสถานทูตออสเตรเลียเมื่อกลางปี 2557 ที่ผ่านมาได้ทราบข่าวเรื่องนี้  จนทางสถานทูตเริ่มนโยบายให้ขอวีซ่าเเบบออนไลน์ได้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมานับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้เรามากๆครับ นอกจากความสะดวกเเล้วค่าธรรมเนียมวีซ่าก็ถูกกว่าการไปยื่นผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า VFS ประมาณ 1,000 บาท ได้ครับ เรียกได้ว่าทั้งประหยัดกว่า เเละสะดวกกว่าครับ ยังไงตามไปอ่านรีวิวได้เลยที่ http://pantip.com/topic/33377717 How to วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียออนไลน์ Step ... Read More »