อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

WHS NZ 2016

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ เพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

 

Comments are closed.