อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย ประจำปี 2561

ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้เปิดรับสมัครผู้ขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นั้น

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอให้ผู้มีรายชื่อมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

– วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ลำดับที่ 1 – 150  เวลา 13.00 – 16.30 น. ลำดับที่ 151 – 300- วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ล าดับที่ 301 – 550

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพ (งดใส่กางเกงขาสั้น สายเดี่ยว แขนกุด) และไม่นำรถยนต์มาจอดในบริเวณกรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องจากสถานที่ไม่มีที่จอดรถ หากเดินทางโดยขนส่งสาธารณะสามารถเดินทางได้ด้วยรถประจ าทาง หรือแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ลงสถานีราชปรารภ

ประกาศรายชื่อ 550 คน

Comments are closed.