อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

หนังสือมอบอำนาจ กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 3 กรกฏาคม 2562

ตามที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ ประจำปี 2562 

                            1) กำหนดรับหนังสือรับรอง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

2) แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

3) กรณีให้ผู้มารับแทน ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ที่ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถโหลดหนังสือมอบอำนาจตามลิงค์ข้างนี้ครับ

หนังสือมอบอำนาจ

Comments are closed.