อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก เข้าสัมภาษณ์กับ สท โครงการ WAH AUS / WHS NZ ประจำปี 2557

Announment

สวัสดีครับ หลังจากที่มีการสมัครออนไลน์เพื่อขอใบรับรองจาก สท เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ที่ผ่านมาได้จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสองประเทศคือ ออสเตรเลีย 600 คน เเละ นิวซีเเลนด์ 130 คน ครบตามจำนวนเเล้ว

วันนี้ ทาง สท ก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะมาสัมภาษณ์ เเละ ตรวจหลักฐานกับ สท ในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 นี้ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. โดยต้องมายื่นเอกสารฉบับจริงและสำเนาด้วยตัวเองที่ หอประชุม สท. ชั้น 1 ครับ เเละเมื่อผ่านการสัมภาษณ์เเละการตรวจเอกสารเรียบร้อยเเล้ว ก็สามารถไปรับหนังสือรับรองคุณสมบัติได้ที่หอประชุม สท. วันที่ 24 กรกฏาคท 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.

กรณีรับในวันที่นอกเหนือจากที่กำหนด สามารถไปรับที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สท. ชั้น 2 ในวันเเละเวลาราชการครับ

มาดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เเละตรวจเอกสารกันครับ

รายชื่อ WAH /WHS 2014

สำหรับลำดับในประกาศนั้น เป็นลำดับสำหรับการใช้ใบรับรองดังนี้ครับ

WHV ไทย – ออสเตรเลีย จำนวน 600 คน
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลำดับที่ 1 – 500 ที่ผ่านการตรวจเอกสาร และมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะได้รับหนังสือรับรองที่มีอายุใช้งาน 24 กรกฎาคม 2557 – 24 มกราคม 2558
-ผู้สมัครออนไลน์ที่ได้ลำดับที่ 501 – 600 ที่ผ่านการตรวจเอกสาร และมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะได้รับหนังสือรับรองที่มีอายุใช้งาน 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2558 และต้องรอประกาศจากทาง สท. เพื่อแจ้งกำหนดการยื่นเอกสารขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ จึงจะสามารถไปยื่นขอวีซ่าได้ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.opp.go.th ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

WHS ไทย – นิวซีแลนด์ จำนวน 130 คน
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลำดับที่ 1 – 100 ที่ผ่านการตรวจเอกสาร และมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะได้รับหนังสือรับรองที่มีอายุใช้งาน 24 กรกฎาคม 2557 – 24 มกราคม 2558
-ผู้สมัครออนไลน์ได้ลำดับที่ 101 – 130 ที่ผ่านการตรวจเอกสาร และมีเอกสารครบถ้วน ถูกต้องจะได้รับหนังสือรับรองที่มีอายุใช้งาน 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2558 และต้องรอประกาศจากทาง สท. เพื่อแจ้งกำหนดการยื่นเอกสารขอวีซ่ากับทางสถานทูตฯ จึงจะสามารถไปยื่นขอวีซ่าได้ จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.opp.go.th ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์

Comments are closed.