อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ส.ค.ส. พระมหาชนก พุทธศักราช 2558

สคส

ส.ค.ส. พระมหาชนก พุทธศักราช 2558
พระราชทานจากในหลวงของปวงชนชาวไทย

“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์…
ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year”

ทรงพระเจริญ

Comments are closed.