อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ประกาศสำหรับการยื่น WAH/WHS ของปี 2014 รอบคนที่ได้ลำดับสำรอง

มาเเล้วครับประกาศ สำหรับการยื่น WAH/WHS ของปี 2014 รอบคนที่ได้ลำดับสำรองครับ เอกสารพร้อมก็ลุยเลยครับ เริ่มยื่นได้ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไปครับ

ยินดีสำหรับลำดับสำรองทุกท่านครับ : ) รอกันมานานหลายเดือนได้เวลาเราเเล้วครับ !!!

การยื่นหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่าโครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ประจำปี 2557 รอบ 2

ตามที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า ประเภท Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และประเภท Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ให้กับเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติและเอกสารที่กำหนด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 นั้น

เนื่องจากยังไม่มีผู้ไปยื่นขอวีซ่าตามจำนวนโควตา ในการนี้ สท. จึงขอประกาศให้ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ไปยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเพื่อขอวีซ่าฯ โดยสามารถไปยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2558 ดังนี้

1. โครงการ Work and Holiday Visas ไทย –ออสเตรเลีย
ลำดับที่ WHV -AUS 501 – 568
2. โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์
ลำดับที่ WHS – NZ 101 – 118

หมายเหตุ : ผู้ที่มีหนังสือรับรองสามารถไปยื่นขอวีซ่าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องรอเรียกตามลำดับเลขที่หนังสือ

ที่มา www.opp.go.th

Comments are closed.