อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์

1.           ผู้สมัครสามารถสมัครได้โครงการเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบข้อมูลภายหลังว่าสมัครทั้งโครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and   Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย จะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองโครงการ

2.  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีเจตนากรอกข้อมูลเท็จ ดย. มีสิทธิ์ในการตัดสิทธ์ผู้สมัครทันที

3.  เอกสารในการยื่นขอวีซ่า และผลการพิจารณาการออกวีซ่า ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

ตรวจรายชื่อ

WHS NZ Name

ที่มา : http://opp.go.th/webnew/main/news_view.php?id=391

Comments are closed.