อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ โครงการ Working Holiday Scheme ไทยนิวซีแลนด์ และ โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 1 – 300 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย ลำดับที่ 301 – 600 พร้อมหนังสือบันทึกข้อตกลง

– รายชื่อผู้มิสิทธิ์ยื่นเอกสารขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อประกอบการขอวีซ่า Work and Holiday Visas ลำดับที่ 601 – 800

ทางเวบ allaboutwah ได้เตรียม  Check List เอกสารที่ต้องยื่นกับ ดย. / ใบมอบอำนาจการไปรับหนังสือคุณสมบัติเเทนวันที่ 24 กค 58 / เเผน ที่ ดย ไว้เพื่อความสะดวก สามารถดาวโหลดได้ที่   Check list เอกสาร

Comments are closed.