อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

สมัคร WAH AUS 2560 กับ VFS

การยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติและยื่นวีซ่า Work and Holiday Australia ปี 2017

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติและยื่นวีซ่า Work and Holiday 2017  เช่นเดียวกันกับทุกๆปี การจะได้รับวีซ่า Work and Holiday Australia จะต้องมีขั้นตอนหลักๆ สองขั้นตอนคือ
1. การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. ซึ่งเป็นการสมัครในระบบออนไลน์ (Online) ครับ หากสมัครทันโควต้า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ต้องไปยื่นตรวจเอกสารต่างๆ และทำสัมภาษณ์กับ ดย. ตามวันเวลาที่กำหนดโดยปี 2560  คือวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560  โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์ จะเป็นการตรวจสอบเอกสารและพูดคุยเกี่ยวกับแผนการเดินทางที่จะไปออสเตรเลีย ซึ่งก็เป็นแผนการเดินทางที่เราเขียนไปนั่นเองครับ การสัมภาษณ์จะเป็นภาษาไทย เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ ทาง ดย. ก็จะนัดให้เราไปรับรองเพื่อเอาไปใช้ในการขอวีซ่าต่อไปในวันที่ 3-30 กรกฏาคม 2560
เอกสารที่ต้องใช้ในขั้นตอนไปยื่นหลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. จะมี 12 รายการดังนี้

อ้างอิง:  http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20161205012423_4.doc

http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=990

ดาวน์โหลด

 Check List เอกสารที่ต้องยื่นกับ ดย / ใบมอบอำนาจการไปรับหนังสือคุณสมบัติเเทนวันที่ / เเผนที่ ดย.

(โดยให้นำเอาตัวจริงพร้อมสำเนา และให้เซ็นต์ร้บรองสำเนาทุกฉบับ โดยในขั้นตอน ดย. เอกสารไม่ต้องจำเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษ )

 

1. ใบสมัคร  ( พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ เเนบรูปถ่ายในไฟล์ หรือ ติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อยครับ)

(ใบสมัครพิมพ์จากการหน้ารับสมัครออนไลน์ หากมีการเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยสามารถทำได้เลย โดยการพิมพ์ สามารถจัดหน้าให้สวยงาม จัดฟอนท์ เเละรูปเเบบให้สวยงาม ก่อนที่จะพิมพ์ออกมาครับ )

app sample

 

app1

ข้อเเนะนำจาก ดย.

– ต้องพิมพ์หรือเขียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบก่อนนำมา ยื่นกับ ดย.

-กรุณาติดรูปถ่ายให้ เรียบร้อยก่อนมายื่นเอกสาร สามารถเเนบไปในใบสมัครหรือเอารูปติดกาวเเล้วเเปะใบสมัครได้

-ข้อมูลในข้อ 11. – 14. สามารถพิมพ์/เขียนข้อมูล เพิ่มเติมได้ก่อนนำมายื่นกับ ดย.  โดยข้อ 14  วัตถุประสงค์และแผนการเดินทางตลอดระยะเวลา 1 ปี และความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการฯ ก็พิมพ์ไปลงใบสมัครเลยเขียนคร่าวๆไม่ต้องเยอะ    เพราะเราสามารถไปเขียนเเบบละเอียดๆ ในส่วนของ เอกสารข้อ  9   แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในประเทศออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ)

2. ปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสำเร็จการศึกษาสมบูรณ์  พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

7.หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
7.1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี* หรือ

7.2) ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน มี อายุไม่เกิน 1 ปี*

– 133 on a computer based test
– 450 on a paper based test
– 45 – 46 on an internet-based test
หรือ
7.3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอน หรือ
7.4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอน หรือ
7.5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
7.6) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร

8. หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบรับรองทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ  ( confirmation account letter ) จากธนาคาร โดยจะใส่ค่าเงิน AUD หรือไม่ใส่ก็ได้ขึ้นกับเงื่อนไขเเต่ละธนาคารว่าสามารถไหม บางธนาคารสามารถใส่ได้ บางธนาคารไม่สามารถ ใส่ได้เฉพาะ THB   โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น 

(ในส่วนของรอบ ดย. เอกสารทางการเงินไม่จำเป็นต้องอธิบายที่มาที่ไปของการเงินหากเพิ่งมีการโอนเข้ามาใส่ในบัญชี)

9.แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย

(เขียน/พิมพ์สรุปไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้)

10.บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ภายหลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์)

(ผู้ปกครองเป็นใครก็ได้ที่เป็น พ่อ เเม่ พี่ น้อง หรือ ญาติพี่น้อง ที่บรรลุนิติภาวะ  เเละในส่วนของพยานในบันทึกข้อตกลงก็เป็นใครก็ได้เช่นกัน)

มาที่   http://dcytgg.dcy.go.th/opp/app/frm_yproject_project_member_verify.php

บันทึก

 

เลือกตรง พิมพ์บันทึกข้อตกลง จะได้หน้าบันทึกข้อตกลงออกมาดังรูปครับ ก็พิมพ์ข้อมูลของคนที่จะบันทึกตกลงให้เรา โดยพิมพ์ให้ครบถ้วนครับ สามารถจัดหน้าอะไรให้สวยงามได้ก่อนที่จะปรินท์

*** ตรงเขียนที่….. ใส่คำว่าบ้าน หรือถ้าที่อยู่ไม่ยาวก็ใส่เลขที่บ้านไปเลย****

app2

คำเเนะนำจาก ดย.

–  ผู้ทำบันทึกข้อตกลงเป็นผู้ปกครองเราซึ่งก็คือ พ่อ เเม่ พี่ น้อง หรือญาติ ที่บรรลุนิติภาวะ

–  ต้องพิมพ์/เขียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบก่อนนำมา ยื่นกับ ดย.

–  ข้อมูล ส่วนของจะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ สามารถใส่ระยะเวลาคร่าวๆได้

–  พยานเป็นใครก็ได้ เเละไม่ต้องเอาเอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

 

11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (คนที่เราลงชื่อว่าเป็นผู้ปกครอง)

12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (คนที่เราลงชื่อว่าเป็นผู้ปกครอง)

หมายเหตุ 1

1. 1. ให้นำหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับมายื่นพร้อมเอกสารอื่น ๆ ยกเว้น ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง หากไม่สามารถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2ใบรับรองจะมีอายุดังนี้ครับลำดับ 1-500 (เป็นตัวจริงทั้งหมด) สามารถใช้ใบรับรอง ดย. เพื่อไปขอวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลียผ่าน VFS  ตั้งเเต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560- 30 ธันวาคม 2559 จะเอาไปใช้หลังจากวันที่กำหนดไม่ได้

1.3 ใบรับรอง ดย. เป็นเอกสารสำคัญในการขอวีซ่า หากไม่มี วีซ่าก็จะไม่ได้รับการพิจารณาครับ

2. การขอวีซ่าจากสถานทูตออสเตรเลีย ผ่านตัวแทนรับยื่นวีซ่า บริษัท VFS โดยในส่วนขั้นตอนนี้เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะกว่าขั้นตอน ดย. โดยหลักฐานต่างๆ ที่สถานทูตกำหนดที่เป็นภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษครับ

หลักฐานการยื่นวีซ่า ผ่านบริษัทรับยื่นวีซ่า VFS

การยื่นวีซ่า Work and Holiday ผู้สมัครจะต้องไปยื่นด้วยตนเองครับ เพื่อที่จะได้ไปทำไบโอเมตทริกซ์ หรือ การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ซึ่งก็คือการไปถ่ายรูปผู้สมัครเเละสเเกนลายนิ้วมือ  โดยสามารถไปที่ VFS กทม หรือสำหรับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาที่ภาคเหนือก็สามารถไปที่ VFS สาขาเชียงใหม่ได้ครับ

เอกสารที่ต้องใช้ในวันยื่นใบสมัคร คือ

1. Work and Holiday Application Checklist แนะนำให้ใช้ฟอร์มนี้เป็นใบแปะหน้าเอกสารอื่นๆที่เรายื่นกับทาง VFS เพื่อสะดวกสำหรับ เจ้าหน้าที่ VFS และตัวเราเองด้วยที่จะตรวจว่าเอกสารครบที่ยื่นไปครบถ้วนหรือไม่ ใบปะหน้าเอกสารจากสถานทูตออสเตรเลีย (หน้าที่ 5)

Document Checklist

2. แบบฟอร์ม Application for Work and Holiday Visa Form 1208 (Design date 04/16) ที่กรอกเรียบร้อย โดยฟอร์มล่าสุดในเวบ border.gov.au    โดยผู้สมัครสามารถปรินท์ฟอร์ม 1208 แล้วกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์ใน PDFแล้วปรินท์ออกมาได้เลย แต่อย่าลืมในหน้า 13 ในส่วนของ Signature of applicant ก็ลงลายชื่อของเราเองภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็แล้วแต่ตามหน้า Passport มีข้อแนะนำเกี่ยวกับฟอร์ม 1208 ให้พิมพ์จะดีกว่าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะได้สามารถอ่านได้ง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องลายมือที่อาจจะอ่านไม่ออก แต่หากไม่สะดวกก็สามารถปรินท์แบบฟอร์มมาและใช้ปากกากรอกด้วยลายมือที่เรียบร้อย BLOCK LETTERS ครับ

ใบสมัคร Work and Holiday Visa Form 1208

ตัวอย่างการกรอก 1208

ข้อแนะนำ:

-ฟอร์ม1208 ที่กรอกด้วยมือหรือพิมพ์เรียบร้อยแล้วแนะนำว่าให้ทำสำเนาเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานส่วนตัวไว้อีกหนึ่งชุดด้วยครับ

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 12,350 บาท (อัพเดทวันที่ 1  มิถุนายน 2560 ) โดยเราสามารถนำเงินสดไปจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ VFS ได้เลย หรือใครไม่อยากพกเงินสดมาก็ซื้อเป็น Cheque กับธนาคารมาล่วงหน้า โดยชำระเป็น Cashier’s Cheque หรือ Bank Draft ที่ซื้อจากธนาคารในกรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี หรือจ.สมุทรปราการ สั่งจ่าย “Australian Embassy Bangkok” โดยมีค่าธรรมเนียม VFS 883  บาท ที่ต้องจ่ายเพิ่ม เเละหากเราจะใช้บริการให้ VFS ส่งเอกสารรวมถึงผลวีซ่าก็เสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 200 บาท ครับ

4. Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา 2  ชุด โดยวันหมดอายุมากกว่าระยะเวลาที่จะไปอยู่ออสเตรเลีย คือ 1 ปี หรือมีอายุเหลือขั้นต่ำ 6 เดือน
4.1 สำเนาเฉพาะหน้าเเรกที่มีรูปถ่าย 1 ชุด ชุดนี้เจ้าหน้าที่จะเย็บติดกับใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า เเละใช้เมื่อมารับผลพิจารณาวีซ่า จนท จะคืนส่วนนี้ให้เรา
4.2 สำเนาเฉพาะหน้าเเรกที่มีรูปถ่าย + หน้าวีซ่าประเทศอื่นๆที่มีอยู่ในเล่ม รวมถึงประวัติการเข้า-ออก ประเทศอื่นๆ ที่มีในเล่มหนังสือเดินทาง จนท จะเก็บไปเพื่อให้ทางสถานทูตพิจารณา เหตุที่ถ่ายสำเนาหน้าที่มีวีซ่าประเทศอื่นๆ เนื่องจาก ทาง VFS จะไม่เก็บพาสปอร์ตตัวจริงไป ดังนั้น เพื่อให้ จนท เห็นประวัติการเดินทางจึงต้องทำสำเนาหน้าประวัติการเดินทางไปครับ
ตัวอย่าง 4.2
Travel History

5. ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ที่มีชื่อบิดาและมารดาของเรา (เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมแปล ) โดยปกติจะเลือกใช้ทะเบียนบ้านกันเพราะจะเเปลได้ง่ายกว่าสูติบัตรครับ

ฟอร์มการเเปลทะเบียนบ้าน
แปลทะเบียนบ้าน

6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เมื่อเรามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน เราต้องแนบหลักฐานคือใบเปลี่ยนชื่อ สกุล และเราต้องแจ้งรายละเอียดใน Form 1208 ในข้อ 2.Have you been known by any names ? พร้อมใบแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยครับ

ฟอร์มการเปลี่ยนชื่อ

7. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (45×35 mm) จำนวน 2 รูป : หน้าตรงและใบหน้าชัดเจน ถ่ายให้เห็นหัวและไหล่ พื้นหลังเรียบ และอย่าลืมเขียนชื่อภาษาอังกฤษ และหมายเลขพาสปอร์ต เราด้านหลังทั้งสองรูปด้วย อายุไม่เกิน6 เดือน

8.หลักฐานผลภาษาอังกฤษ IELTS / TOEFL หรือใบรับรองว่ามีการเรียน International Program / English Program ซึ่งโดยปกติต้องไปติดต่อที่สำนักทะเบียนผลของมหาวิทยาลัยของตัวเองที่จบการศึกษามาครับ ทั้งกระบวนการเเละขั้นตอนก็เเตกต่างกันไปในเเต่ละมหาวิทยาลัย อย่างจุฬาลงกรณ์ ก็ไปติดต่อที่สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยไปกรอกฟอร์ม CR26 (หนังสือรับรองคุณวุฒิ) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 3 วันครับ

 

เกณฑ์ภาษาอังกฤษ Functional English
You must provide evidence that you have functional English. This can be:

Achieved an IELTS average band score of at least 4.5 based on the four test components of speaking, reading, writing and listening in a test conducted no more than 1 years before lodging thevisa application. For visa purposes applicants only need to sit the General Training Module or

-Achieved a TOEFL score of 133 on a computer based test, or 450 on a paper based test or
45-46 on an internet-based test, no more than 2 years before lodging the visa application or

-Passed the Occupational English Test no more than 2 years before lodging the visa
application or

-Completed all years of primary education and at least 3 years of secondary education at an
educational institution in which all instruction was conducted in English or

-Completed at least 5 years of secondary education (high school) at an educational institution
in which all instruction was conducted in English or

-Completed a post-secondary qualification that required at least 2 years of full-time study or
training, in which all tuition was in English or

-Successfully completed, in Australia, at least 1 year of full-time study or equivalent part time
study towards a degree, higher degree, diploma or associate diploma at an institution or institutions where all the instruction was conducted in English

 

9.หลักฐานการศึกษา ปกติก็จะยื่นไปทั้งใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) และใบรับรองการจบจากมหาวิทยาลัย หากทางมหาวิทยาลัยออกเป็นภาษาไทย ก็ควรไปขอฉบับภาษาอังกฤษครับ เพราะหากจะยื่นฉบับภาษาไทยไป ก็ต้องแปลซึ่งคงไม่สะดวกนักหากต้องแปล ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript ) ที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับ

10. หลักฐานการเงิน

Evidence that you have adequate personal funds, or access to adequate funds to support yourself during the period of intended stay, for example, a current bankbook or bank statement with at least 6 months history of transactions. Cash or credit cards are not sufficient evidence of funds. If you are providing a bankbook, you are required to provide the photocopy and original bankbook which will be returned to you.

โดยหลักฐานการเงินต้องเป็นเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครเอง ที่มีเงินคงเหลือ 5,000 AUD ขึ้นไป โดยใช้เป็น ใบรับรองทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ ( confirmation account letter )  ซึ่งใบนี้คือหนังสือรับรองจากทางธนาคารที่เรามีบัญชีครับ โดยปกติในใบรับรองเงิน นั้นจะระบุ เลขที่บัญชี / ชื่อเจ้าของบัญชี / ประเภทของบัญชี / จำนวนเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ขอหนังสือรับรอง โดยต้องขอให้ธนาคารแปลงค่าเงินบาทที่มี ให้เป็นค่าเงิน AUD ครับ โดยต้องมีมากกว่า 5000 AUD ขึ้นไป / เรทอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ไปขอวีซ่า XX.XX Baht = XX.XX AUD

โดยปกติแล้ว ในการขอใบรับรองทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ  ( confirmation account letter ) จะแล้วแต่ธนาคารครับว่ามีขั้นตอนอย่างไร เช่นสามารถขอได้ทุกสาขา หรือต้องไปขอในสาขาที่เราเปิดบัญชีเท่านั้น ระยะเวลาในการรอเพื่อรับใบรับรอง บางธนาคารรอรับได้เลย หรือบางธนาคารต้องใช้เวลา 3-5 วันถึงจะได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการขอใบรับรองซึ่งปกติจะเสียค่าธรรมเนียม 100-200 บาทแล้วแต่ธนาคาร ดังนั้นจึงควรเตรียมเอกสารให้พร้อม โดยปกติหนังสือรับรองการเงิน จะมีอายุ 1 เดือนเท่านั้น ดังนั้นต้องเตรียมเรื่องเวลาเพื่อที่จะเอาเอกสารไปใช้กับสถานทูตให้ดีครับ

*** ข้อแนะนำเพิ่มเติมคือระหว่างยื่นขอวีซ่าห้าม เบิก ถอน เงินในบัญชีจนมีเงินในบัญชีต่ำกว่า 5000 AUD ***

ในช่วงปี 2554 เป็นต้นมา ทางสถานทูตออสเตรเลียมีความเข้มงวดในเรื่องหลักฐานการเงินเพิ่มมากขึ้นดังนั้นผมขอแนะนำหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับยื่น VFS ดังนี้ครับ
1.สมุดบัญชีตัวจริง ที่ใช้ขอวีซ่าครับ ซึ่งก็คือสมุดบัญชีที่เป็นอันเดียวกับบัญชีที่เราใช้ขอ ใบรับรองการเงิน ( Bank guarantee) โดยสมุดบัญชีนี้ควรมี อัพเดทสม่ำเสมอ สามารถเห็นย้อนหลังไปได้ในหกเดือน

1.1 Bank Statement หากเผอิญเราเปลี่ยนสมุดบัญชีเล่มใหม่ทำให้เห็นยอดเคลื่อนไหว 1-3 เดือนเท่านั้น หรือไม่ค่อยได้อัพเดทสมุดบัญชี เราก็ต้องขอ Bank Statement รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีของบัญชีเราเอง ซึ่งใน Bank Statement จะโชว์ธุรกรรมที่เราเคยทำทุกรายการไม่ว่า จะเป็นการฝาก การถอน ครับ โดยทางธนาคารจะปรินท์ ออกมาให้เราย้อนหลังตามที่เรากำหนด ซึ่งก็แล้วแต่ธนาคารอีกว่ามีค่าธรรมเนียมหรือไม่ ใช้เวลาขอนานเท่าไหร่ โดยปกติ ทาง ธนาคารจะถามเราเองว่าต้องการแบบไหน ถ้าแบบไม่เป็นทางการ ธานาคารสาขาที่เราไปขอก็จะปรินท์ลงกระดาษ A4 ให้เราได้เลย แต่หากเป็นแบบทางการซึ่งปกติจะต้องเสียเงิน ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ คือ ปรินท์ลงกระดาษหัวธนาคาร ชื่อ ที่อยู่ เลขที่บัญชี ความเคลื่อนไหวทางการเงินวันไหนถึงวันไหน ซึ่งเราต้องใช้แบบทางการนี้เพื่อยื่นกับทาง VFS ครับ

2) หลักฐานแสดงที่มาของเงิน โดยสถานทูตจะดูถึง Transaction ของเราในอดีตย้อนไปในช่วงหกเดือนหลัง (transaction history) ก่อนการขอวีซ่า ว่าเป็นอย่างไร หากในเคสปกติ คือย้อนหลังไปหกเดือนมีเงินเข้าออกปกติ คือมีเงินในบัญชี มากกว่า 5000 Aud ขึ้นไปก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากว่าในบัญชีของเรามีเงินก้อนเข้ามาหลัก แสน ทางสถานทูตก็จะขอให้เราอธิบายถึง ที่มาของเงินเหล่านั้นพร้อมแนบหลักฐานไปด้วยครับ โดยต้องแนบหลักฐานหลักฐานที่เชื่อถือได้ไปด้วยครับ โดยหลักฐานที่ แนบไปเพื่ออธิบายการเข้ามาของเงินก้อนคือจดหมาย Evidence of source of funds โดยหลักๆ จะเป็นจดหมายที่ อธิบายถึงบัญชีของเรา ว่าเป็น บัญชีประเภทไหน เงินที่เข้าออกแต่ละเดือนถ้าเป็นบัญชีเงินเดือนก็อธิบายไปว่า เป็นบัญชีที่มีเงินเดือนในแต่ละเดือนของเราเข้าทุกวันที่เท่าไหร่ เงินก้อนหลักแสนที่เข้ามานั้น ได้มาจากไหน เช่นเงินก้อนมาจากบัญชีอีกบัญชีหนึ่งของเรา หรือมาจาก พ่อ แม่ พี่น้องหรือญาติของเรา โอนมาให้เราวันไหน จำนวนนวนเท่าไหร่ ครับ สุดท้ายคือข้อมูลของหลักฐานว่าเราจะแนบหลักฐานอะไรบ้างให้สถานทูต ดูเช่น ใบรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ใบถอนเงินจากบัญชีหนึ่งเข้ามาบัญชีเราที่ใช้ยื่นเรื่องกับสถานทูตครับ

ตัวอย่างที่ 1
เป็นการเขียนอธิบายว่า เราได้โอนเงินจากบัญชีหนึ่งเข้ามาในบัญชีปัจจุบัน โดยเป็นเงินหลักแสน แล้วเงินหลักแสนนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากถอนมาจาก บัญชีหุ้น ครับ

ตัวอย่าง Evidence of source of funds 1
Evidence of Source of Funds tranfer เงินโอนจาก บช อิ่นตนเอง

ตัวอย่างที่ 2
เป็นการเขียนอธิบายว่า เราได้รับเงินโอนมาจากบัญชีแม่เรา เข้ามาในบัญชีปัจจุบัน โดยเป็นเงิน 150,000 บาท จากแม่ของเราที่เป็นผู้ปกครอง เพื่อเป็นของขวัญให้กับเราสำหรับเราเอาไปใช้สำหรับโครงการ Work and Holiday Visa โดยแม่ของเรา ก็จะเขียน Financial Support Letter ซึ่งจะเป็นจดหมายที่แม่ของเราจะเขียนถึงสถานทูตว่าทำไมแม่ถึงให้เงินเรา แม่เราทำอาชีพอะไร พร้อมทังแนบหลักฐานทางการเงินของแม่ คือ สมุดบัญชีของแม่ที่โอนเงิน 150,000 ให้กับเรา / ใบรับรองการทำงานของแม่ / สำเนาบัญประชาชนของแม่

ตัวอย่าง Evidence of source of funds 1
Evidence of source of funds เงินของขวัญจากเเม่

ตัวอย่าง Financial Support Letter

Financial Support Letter เเม่โอนให้ลูก

คำเตือน
จากตัวอย่างทั้ง 2 เคสที่ยกมาให้ดูข้างต้น ขอยกเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้น ห้ามนำเอาไปใช้เพื่ออธิบายกับสถานทูตในเคสของตนเอง เพราะต่างคน ต่างมีที่มาที่ไปต่างกันครับ ผมเชื่อว่าสถานทูตมีการพิจารณาเป็นเคสๆ ไป ดังนั้นการเขียนจดหมายนั้นต้องเขียนเพื่อให้ Case officer ซึ่งคือคนที่ดูแลเรื่องวีซ่าของเรามีความเชื่อในสิ่งที่เราเขียนไปนั่นเองครับ หลักๆคือ เขียนตามความเป็นจริง มีที่มาที่ไปชัดเจน เมื่อถามหาหลักฐานก็สามารถหามาได้ทันที

 

11. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

ฟอร์มการเเปลบัตรประชาชนแบบเก่า

แปล ID เก่า

ฟอร์มการเเปลบัตรประชาชนแบบ Smart Card

แปล ID Smart Card

12. หนังสือรับรองคุณสมบัติตัวจริงจากทาง ดย. (อย่าลืมถ่ายสำเนาเก็บไว้ส่วนตัวด้วย)
13. สำหรับผู้สมัครชาย เอกสารเพิ่มเติมที่จะต้องยื่นคือ หลักฐานทางทหารครับ ซึ่งก็จะต่างกันไปในแต่ละคนคือคนที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว คนที่ผ่านการเรียน รด

ฟอร์มการแปล สด. 43 (คนที่ไปเกณฑ์ทหารจะได้ใบนี้)
Sor Dor 43 สด 43 Allaboutwah

ฟอร์มการแปล สด.8
Sor Dor 8 สด 8 Allaboutwah

ฟอร์มการแปล สด.9
Sor Dor 9 สด 9 Allaboutwah

14.หลักฐานการทำงาน เช่น จดหมายรับรองการทำงานที่ระบุชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน ของเรา

การเซ็นต์รับรองเอกสาร
เอกสารทุกอย่างที่เป็นสำเนาที่ยื่นให้สถานทูต เจ้าของเอกสารฉบับนั้น ต้องลงรับรองเอกสารนั้นด้วยตนเอง โดยใช้คำว่า ” Certified True Copy ” แล้วก็ลงลายเซ็นต์ภาษาไทยหรืออังกฤษตามหน้าพาสปอร์ตครับ

การแปลเอกสาร
เราสามารถแปลเอกสารเองได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องจำเป็นต้องให้กงศุลรับรองให้ โดยในใบที่แปลเราจะต้องลงชื่อผู้แปลด้วยเช่น
Certified Correct Translation
(Mr. Allaboutwah DotCom)
Translator

การยื่นวีซ่า
เมื่อเราเตรียมเอกสารข้างต้น ครบเรียบร้อยแล้ว เราก็สามารถไปยื่นวีซ่าได้ที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ( VFS ) อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.-
เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :++66(0) 267 23476 / 77 / 78 / 79
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
อีเมล: info.dibpth@vfshelpline.com

ใครไปไม่รู้จัก VFS อยู่ไหนไปดูแผนที่ VFS กันครับ

แผนที่ VFS

STEP BY STEP การไป VFS โดย BTS

*** เมื่อเราไปยื่นวีซ่าที่ VFS เรียบร้อย ทาง เจ้าหน้าที่ VFS จะคืน Passport เเละใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่าเเละค่าบริการ VFS  ให้กับเรามาทันที เพื่อเอาไว้ใช้เวลาไปตรวจสุขภาพต่อไป เนื่องจากประเทศออสเตรเลียจะไม่มีวีซ่าติดที่เล่ม วีซ่าที่ได้รับจะเป็นเเค่กระดาษเอสี่เท่านั้นครับ ***

การตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพของวีซ่า Work and Holiday Visa ออสเตรเลีย นั้นได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ Online ( eHealth ) คือเราต้องยื่นไปยื่นวีซ่ากับ VFS ก่อน แล้วทางสถานทูต ที่เป็น Case Officer ที่ดูแลพิจารณาวีซ่าเรา จะส่งรายละเอียด (Health Examination List หรือ client identification number) มาให้เราทางอีเมล์ เพื่อให้ไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้นครับ

รายชื่อโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดให้ไปตรวจสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพระบบ Online

การพิจารณาและรับผลวีซ่า

 

timaus

เราสามารถเช็คสถานะวีซ่าของเราได้จาก website ของ VFS โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ โดยทางสถานทูต อาจจะโทรมาสัมภาษณ์หรือขอเอกสารเพิ่มได้

เราสามารถติดตามสถานะใบสมัครใบสมัครของเราได้ที่เวบ

 http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/track_application-after22march.html

หากขึ้นว่า ” Your passport is ready for collection” ซึ่งหมายถึงให้เราไปรับผลการพิจารณาวีซ่าที่ VFS  โดยเราสามารถไปรับผลการพิจารณาวีซ่า และเอกสาร อื่นๆด้วยตัวเอง หรือจะให้  VFS ส่งเอกสารมาที่บ้านได้ แต่ต้องมีค่าธรรมเนียม หรือให้คนอื่นไปรับแทนได้เช่นกัน แต่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อมอบหมายให้บุคคลนั้นมารับผลแทน

 หนังสือมอบอำนาจ

จะเห็นได้ว่า เรื่องเอกสารต่างๆ ที่ใช้ยื่นวีซ่าค่อนข้างละเอียดมากครับ โดยเฉพาะในขั้นตอนของการยื่นสถานทูตออสเตรเลีย ผ่าน VFS ดังนั้นขอให้น้องๆ ตรวจเช็คเอกสารให้ดีๆ จนเกิดความมั่นใจว่าครบถ้วนแล้วจึงค่อยยื่นครับ

หากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถเมลล์ถามผมได้โดยตรงครับที่ allaboutwah@gmail.com

Article by : แม้ว allaboutwah@gmail.com / LINE ID :  @allaboutwah   / allaboutwah

( อัพเดท 17  มิถุนายน 2560 )

Comments are closed.