อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

WAH /WHS 2018 Online กับ ดย.

เจาะลึกสมัคร online WAH AUS / WHS NZ 2561

ในการเปิดรับสมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561 ระบบออนไลน์นั้นมีกำหนดการดังนี้ครับ

1) โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปโดยหากมีผู้สมัครครบ             เต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
2) โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย วันที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปโดยหากมีผู้สมัครครบเต็ม จำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

*** สำหรับการสมัครอย่าลืมนะครับว่าใช้ Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ ***

เริ่มปฎิบัติการเข้าเวบ  เวลาดี 9.00 น.   Are you ready !!!  เข้ามาที่หน้าเวบ

http://dcytgg.dcy.go.th/opp/home/

http://dcytgg.dcy.go.th/opp/app/sch_yproject_project_member

1)   จะพบหน้าแรกของเว็บไซต์ ดังภาพ

4) เมื่อ Click ข้อความตามที่แจ้งแล้วจะพบหน้าจอแสดงรายชื่อของโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังภาพ

 

 

เลือกโครงการที่จะสมัครได้เลยครับ ส่วนนี้ห้ามพลาดนะครับ อย่ารีบจนเลือกประเทศผิดนะครับ !!!

5) เมื่อ Click เลือกโครงการที่เปิดรับสมัครจะพบหน้าจอ ดังภาพ

เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง จำให้แม่น !!!!
6) เมื่อระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” ไม่ถูกต้องตามเลขจริงบนบัตรระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพ

หมายเหตุ : กรณีที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องระบบจะไม่ยอมให้ผ่านไปบันทึกใบสมัครได้

7) เมื่อระบุ “เลขประจำตัวประชาชน” ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้ผู้สมัครยืนยันยอมรับข้อตกลง ดังภาพ

7.1) Click ที่ช่อง “ยอมรับข้อตกลง”
7.2) Click ที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยอมรับข้อตกลง

8 ) เมื่อยืนยันยอมรับข้อตกลงแล้วจะพบหน้าจอสำหรับกรอกใบสมัคร ดังภาพ

FULL

เราก็กรอกข้อมูลจนครบทุกส่วนครับ

ออสเตรลีย
กำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 25ุ61 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุม ดย. ชั้น 1 ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น
นิวซีแลนด์
กำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ วันที่ 16  มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.30 น. ณ หอประชุม ดย. ชั้น 1 ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

9) เมื่อบันทึกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะพบหน้าจอแสดงสถานะการสมัคร มาถึงขั้นตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วครับ ได้คิวแน่นอนครับแนะนำ ว่าให้ Print Screen เก็บไว้ด้วย แล้วอย่าลืม click ที่รูปเครื่องพิมพ์ ตรง พิมพ์ใบสมัคร และ พิมพ์บันทึกข้อตกลง เพื่อ export file ซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ word สำหรับพิมพ์เอาไปใช้วันสัมภาษณ์  ดย ครับ

10) ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครและพิมพ์บันทึกข้อตกลงเพื่อใช้ในการแนบเอกสารส่งให้กับ ดย. ได้
11) ตัวอย่างกรณี Click ที่ “พิมพ์ใบสมัคร” จะพบรายงานแสดงขึ้นมา ดังภาพ

12) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์แล้ว และต้องการเข้ามาตรวจสอบสถานะของตนเอง สามารถเข้ามาที่หน้าจอเดิม ดังภาพ

13) เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนแล้ว จะพบหน้าจอแสดงสถานะการพิจารณา ดังภาพ ว่า ผ่าน

 

14) หลังจากนั้นวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นก็สามารถไปรับใบรับรองคุณสมบัติเพื่อใช้ในการขอวีซ่าต่อไปครับ : )

 

ยังไงขอให้โชคดีทุกคนครับ ฝากคำคมทิ้งท้าย

   Opportunities are only for the people who are prepared

Ref : http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=2332&type=12

Leave a Reply