อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

WAH /WHS 2018 Online กับ ดย.

เจาะลึกสมัคร online WAH AUS / WHS NZ 2561

ในการเปิดรับสมัครขอหนังสือรับรองคุณสมบัติเพื่อเข้าร่วม โครงการ Work and Holiday Visas ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2561 ระบบออนไลน์นั้นมีกำหนดการดังนี้ครับ

1) โครงการ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปโดยหากมีผู้สมัครครบ             เต็มจำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที
2) โครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย วันที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปโดยหากมีผู้สมัครครบเต็ม จำนวนที่กำหนด ระบบจะปิดทำการรับสมัครทันที

*** สำหรับการสมัครอย่าลืมนะครับว่าใช้ Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ ***

เริ่มปฎิบัติการเข้าเวบ  เวลาดี 9.00 น.   Are you ready !!!  เข้ามาที่หน้าเวบ

http://dcytgg.dcy.go.th/opp/home/

http://dcytgg.dcy.go.th/opp/app/sch_yproject_project_member

1)   จะพบหน้าแรกของเว็บไซต์ ดังภาพ

4) เมื่อ Click ข้อความตามที่แจ้งแล้วจะพบหน้าจอแสดงรายชื่อของโครงการที่เปิดรับสมัคร ดังภาพ

 

 

เลือกโครงการที่จะสมัครได้เลยครับ ส่วนนี้ห้ามพลาดนะครับ อย่ารีบจนเลือกประเทศผิดนะครับ !!!

5) เมื่อ Click เลือกโครงการที่เปิดรับสมัครจะพบหน้าจอ ดังภาพ