อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ จาก ดย. Online 2018

ในปี 2561  นี้คือว่าเป็นปีที่ 7  ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ( ดย. )  ได้มีการจัดให้ขอใบรับรองในระบบออนไลน์ครับ

ปีนี้เเยกเป็นประเทศๆ  2 วันครับ  ระหว่าง นิวซีเเลนด์เเละออสเตรเลีย ดังนี้

-นิวซีเเลนด์ ในวันที่  25 พฤษภาคม  25ุ61 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

-ออสเตรเลีย ในวันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

 

อย่าลืมนะครับว่าใช้Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ

 

บทความเจาะลึกการสมัครออนไลน์ กับ ดย ปี 25ุ61  เป็นบทความที่ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการสมัครออนไลน์ ดย. ให้เร็วที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดครับ ดังนั้นผู้สมัครที่เตรียมพร้อมที่สุดจึงจะได้รับสิทธิ์นั้นครับ

HOW TO ONLINE DCY 2018

เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ก็คือกำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ณ หอประชุม ดย. ชั้น 1 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 25ุ61  เวลา 9.00-16.00 น.ครับ โดยวันที่ไปตรวจเอกสารจะเป็นวันที่ ตามลำดับการสมัครของเรา โดยจะต้องดูลำดับการสมัคร ตรงมุมขวามือของใบสมัครที่ปรินท์จากระบบการสมัครของ ด.ย ครับทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยเราก็ต้องเตรียมเอกสารข้างล่างเพื่อเอาไปในวันสัมภาษณ์เเละตรวจเอกสารดังนี้ครับ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
7.1) ผลการสอบ IELTS   ออสเตรเลีย ไม่ต่ำกว่า 4.5 ทุกทักษะ  มีอายุไม่เกิน 1 ปี / นิวซีเเลนด์ คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี              หรือ

7.2) ผลการสอบ TOEFL ( สำหรับออสเตรเลียเท่านั้น ) มีอายุไม่เกิน 1  ปี ระดับคะแนน
– 133 on a computer based test
– 450 on a paper based test
– 45 – 46 on an internet-based test
7.3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
7.4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. ประเทศออสเตรเลีย หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร /ประเทศนิวซีเเลนด์ หลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร

9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย/นิวซีเเลนด์
(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1.ให้นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำ ฉบับจริงมาได้ อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.การสัมภาษณ์จะเป็นภาษาไทยครับ

หากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้ที่หน้า เเฟนเพจเหมือเดิม ขอฝากคำคมทิ้งท้าย Opportunities are only for the people who are prepared !!!

 

อัทเดทข้อมูล  19 เมษายน 2561 By เเม้ว

3 comments

  1. สนใจสมัครโครงการ wHA Australia ค่ะ เคยไปเรียนภาษาที่ Melbourne 1 ปี อยากทราบว่า Certificate ที่รับรองการเรียนจากที่นั่นใช้แทน IELTS ได้มั้ยคะ

  2. อยากทราบว่า
    1รุปถ่ายหนึ่งนิ้วพื้นหลังสีอะไรคับ
    2สำเนาทะเบียนบ้านแล้วบัตรประชาชนผู้ปกครองนี่คือลงสำเนาถูกต้องชื่อเราได้เลยใช่ไหมคับ
    3วันลงทะเบียนออนไลน์ เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรรึป่าวคับ อยากทราบว่าลงทะเบียนออนไลน์เค้ามีอะไรให้เรากรอกบ้าง
    ขอบคุณคับ

Leave a Reply