อัพเดททุกความเคลื่อนไหว Work and Holiday Visa

การขอหนังสือรับรองคุณสมบัติ จาก ดย. Online 2017

ในปี 2560  นี้คือว่าเป็นปีที่ 6  ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ( ดย. )  ได้มีการจัดให้ขอใบรับรองในระบบออนไลน์ครับ

ปีนี้เเยกเป็นประเทศๆ  2 วันครับ  ระหว่าง นิวซีเเลนด์เเละออสเตรเลีย ดังนี้

-นิวซีเเลนด์ ในวันที่  29 พฤษภาคม  25ุ60 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

-ออสเตรเลีย ในวันที่ วันที่ 2 มิถุนายน 2560  เวลา 9.00 น เป็นต้นไป

 

อย่าลืมนะครับว่าใช้Internet Explorer (IE) 8 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ในการสมัครครับ

 

บทความเจาะลึกการสมัครออนไลน์ กับ ดย ปี 25ุ60  เป็นบทความที่ให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการสมัครออนไลน์ ดย. ให้เร็วที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุดครับ ดังนั้นผู้สมัครที่เตรียมพร้อมที่สุดจึงจะได้รับสิทธิ์นั้นครับ

HOW-TO-ONLINE-2017 29May2017

เมื่อผ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ก็คือกำหนดวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ณ หอประชุม ดย. ชั้น 1 ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 25ุ60  เวลา 9.00-16.00 น.ครับ โดยวันจะเป็นวันที่ เราเลือกตอนสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ ต้องมายื่นเอกสารและสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวันที่ได้เลือกไว้เท่านั้นเราก็ต้องเตรียมเอกสารข้างล่างเพื่อเอาไปในวันสัมภาษณ์เเละตรวจเอกสารดังนี้ครับ

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
4. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
5. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
7.1) ผลการสอบ IELTS   ออสเตรเลีย ไม่ต่ำกว่า 4.5 ทุกทักษะ  มีอายุไม่เกิน 1 ปี / นิวซีเเลนด์ คะเเนนรวมไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี              หรือ

7.2) ผลการสอบ TOEFL ( สำหรับออสเตรเลียเท่านั้น ) มีอายุไม่เกิน 1  ปี ระดับคะแนน
– 133 on a computer based test
– 450 on a paper based test
– 45 – 46 on an internet-based test
7.3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
7.4) สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือ
ประกาศนียบัตร
8. ประเทศออสเตรเลีย หลักฐานทางการเงิน (ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร /ประเทศนิวซีเเลนด์ หลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร

9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย/นิวซีเเลนด์
(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว
11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ
1.ให้นำหลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา และรับรองสำเนาทุกฉบับมาในวันยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง ถ้าไม่สามารถนำ ฉบับจริงมาได้ อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.การสัมภาษณ์จะเป็นภาษาไทยครับ

หากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้ที่หน้า เเฟนเพจเหมือเดิม ขอฝากคำคมทิ้งท้าย Opportunities are only for the people who are prepared !!!

3 comments

  1. สนใจสมัครโครงการ wHA Australia ค่ะ เคยไปเรียนภาษาที่ Melbourne 1 ปี อยากทราบว่า Certificate ที่รับรองการเรียนจากที่นั่นใช้แทน IELTS ได้มั้ยคะ

  2. อยากทราบว่า
    1รุปถ่ายหนึ่งนิ้วพื้นหลังสีอะไรคับ
    2สำเนาทะเบียนบ้านแล้วบัตรประชาชนผู้ปกครองนี่คือลงสำเนาถูกต้องชื่อเราได้เลยใช่ไหมคับ
    3วันลงทะเบียนออนไลน์ เราต้องเตรียมความพร้อมอะไรรึป่าวคับ อยากทราบว่าลงทะเบียนออนไลน์เค้ามีอะไรให้เรากรอกบ้าง
    ขอบคุณคับ

Leave a Reply